Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 01- 2022. 09. 02

Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.01.

Borsodszirák Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A költségvetés bevételei és kiadásai]

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:

a) 377.975.428 Ft költségvetési bevétellel

b) 447.524.590 Ft költségvetési kiadással

c) 69.549.162 Ft költségvetési egyenleggel [a)-b)]

d) 23.995.349 Ft c) pontból működési egyenleggel

e) 45.553.813 Ft c) pontból felhalmozási egyenleggel állapítja meg

f) 98.997.061 Ft finanszírozási bevétellel

g) 29.447.899 Ft finanszírozási kiadással

h) 69.549.162 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]

i) a bevételek és kiadások főösszegét 476.972.489 Ft-ban állapítja meg.

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2022. évre 50.000.- Ft-ban határozza meg.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(4) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet részletezi.

(6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.”

2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

10. melléklet

5. melléklet

11. melléklet

6. melléklet

12. melléklet