Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2018. (IX.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 29- 2022. 09. 30

Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2018. (IX.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.29.

Borsodszirák Község Önkormányzat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 34. § (8) bekezdésében, 35. § (1) bekezdésében, 39. § (2) bekezdésében és 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2018. (IX.7.) önkormányzati rendelet 5. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) Nem kötelező a hulladékkezelési közszolgáltatást külön igénybe vennie és azért díjat fizetnie azon gazdálkodó szervezet - gazdálkodó szervezett alatt értetendő a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § 6. pontjában felsorolt szervezet - vagy egyéni vállalkozó ingatlanhasználónak, akinek a székhelye, telephelye, fióktelepe azon lakóingatlanba kerül bejegyzésre, ahol a szervezet tulajdonosa, ügyvezetője, vagy az egyéni vállalkozó, illetve azok közeli hozzátartozója természetes személyként a közszolgáltatást igénybe veszi. Egy lakóingatlan kapcsán legfeljebb három gazdálkodó szervezet, vagy egyéni vállalkozó vonható ki így a díjfizetési kötelezettség alól.”

2. § Ez a rendelet 2022. szeptember 29-én lép hatályba.