Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 27
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Tárgy: 2021.évi költségvetési rendelet módosítása
Önkormányzatunk 2021.évi összesített költségvetési bevételeit és kiadásait az eredeti előirányzathoz képest 115.661.224 Ft összeggel javasoljuk megemelni, így költségvetésünk főösszege 552.016.504 Ft-ra módosul. A változást az 1. melléklet mutatja be.
A beszámoló elfogadásával eredeti költségvetésünk módosítását indokolt végrehajtani. Ennek oka, a hitelfelvétel igénybevétele, valamint az állami támogatások, az átvett-átadott pénzeszközök, valamint a közhatalmi bevételek előirányzatához képest a teljesülések eltérést mutatnak. Így ezeket a jogcímeket szükséges előirányzat tekintetében módosítani.
Bevételek:
Önkormányzat:
Önkormányzat működési támogatása 20.666.030 Ft összegben szükséges előirányzatot módosítani. Ebből:
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 0 Ft-tal
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 68.180 Ft-tal
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. 8.909.550 Ft-tal
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 43.812 Ft-tal
Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatások 11.688.300 Ft-tal
Elszámolásból származó bevételek 0 Ft-tal.
Az előirányzatok módosítását a szociális ágazati pótlékhoz nyújtott támogatás, gépjárműadó központosítása miatt kieső bevétel támogatása, valamint kiegészítő támogatás indokolja.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről 3.277.225 Ft összegben szükséges előirányzatot módosítani. (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatás, Közfoglalkoztatás támogatása)
Falhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 32.578.534 Ft összegben szükséges előirányzatot módosítani. (MFP-BJA/2021- Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása 4.896.759 Ft. Zártkerti program (ZP-1-2021) 7.880.200 FT;• Magyar Falu Program (MFP-OJKJF/2021) Játszótér létesítése 4.999.128 FT; Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat (Fő út és Nyárfa út) felújítása 14.802.747 Ft.
Közhatalmi bevételek 14.449.940 Ft összegben szükséges előirányzatot módosítani.
Iparűzési adó, késedelmi pótlék, talajterhelési díj 14.449.940 Ft-tal
Működési bevételek 13.945.360 Ft összegben szükséges előirányzatot módosítani.
Szolgáltatások ellenértéke 11.176.349 Ft-tal
Közvetített szolgáltatások 197.862 Ft-tal
Tulajdonos bevételek 1.013.260 Ft-tal
Kiszámlázott áfa 1.532.387 Ft-tal
Kamatbevételek 25.502 Ft-tal
Az előirányzatok módosítását ÉRV bérleti és használati díja és hozzá tartozó áfa része valamint a lekötött betét után járó kamat bevétele, Coop Zrt részére továbbszámlázott közüzemi díjak bevétele indokolja.
Belföldi finanszírozási műveleteket 28.450.266 Ft összegben szükséges előirányzatot módosítani. (Betétek megszüntetése, Államháztartáson belüli megelőlegezés)
Önkormányzat bevételek előirányzatainak módosítása: 113.367.655 Ft.
Általános Művelődési Központ:
Bevételek tekintetében az eredeti előirányzathoz képest 10.106.668 Ft-tal törtét változás, amely az készlet értékesítés 2.273..205 Ft és az önkormányzati támogatás – intézményfinanszírozás 7.833.463 Ft bevételei indokolják.
Általános Művelődési Központ bevételek előirányzatainak módosítása: 10.106.668 Ft.
Közös Önkormányzati Hivatal:
Bevételek tekintetében az eredeti előirányzathoz képest 20.364 Ft-tal történt a változás: Ebből: a szolgáltatások ellenértékét 20.000 Ft-tal (Házasságkötési díj) összegével valamint kamatbevétel összegével szükséges módosítani.
Közös Önkormányzati Hivatal bevételek előirányzatainak módosítása: 20.364 Ft.
Bevételek előirányzatainak módosítása összesen: 115.661.224 Ft.
Kiadások:
Önkormányzat:
Működési költségvetés kiadásai előirányzat módosítása 26.731.059 Ft összegben indokolt módosítani, amely a személyi juttatások emelkedését és a dologi kiadások indokolja (Fizetendő általános forgalmi adó valamint karbantartási és kisjavítási szolgáltatások, üzemeltetési anyagok beszerzése).
Felhalmozási költségvetés kiadásai előirányzat módosítása 51.593.418 Ft összegben indokolt módosítani, a beérkezett pályázati összegekkel.
Belföldi finanszírozás bevételei előirányzat módosítása szükséges 35.043.178 Ft összegben: Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése indokolja 27.209.715 Ft valamint önkormányzati támogatás – intézményfinanszírozás 7.833.463 Ft összegen.
Önkormányzat kiadásainak előirányzatainak módosítása: 113.367.655 Ft.
Általános Művelődési Központ:
Működési költségvetés kiadásai között szereplő személyi juttatások és a dologi kiadások előirányzat módosítása indokolt 8.907.299 Ft összegen az eredeti előirányzathoz képest.
Felhalmozási költségvetés kiadásait, eredeti előirányzatát 1.199.369 Ft összeggel szükséges módosítani Bölcsőde - eszköz beszerzés indokolta.
Általános Művelődési Központ kiadásai előirányzatainak módosítása: 10.106.668 Ft.
Közös Önkormányzati Hivatal:
Működési költségvetés kiadásait a dologi kiadások tekintetében szükséges csökkenteni 20.364 Ft-tal az eredeti előirányzathoz képest.
Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai előirányzatainak módosítása: 20.364 Ft.
Kiadások előirányzatainak módosítása összesen: 115.661.224 Ft.