Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 01

Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.09.01.
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Önkormányzatunk 2022.évi összesített költségvetési és finanszírozási bevételeit és kiadásait az eredeti előirányzathoz képest 29.940.558 Ft összeggel javasoljuk megemelni, így költségvetésünk főösszege 476.672.489 Ft-ra módosul. A változást az 1. melléklet mutatja be.
A beszámoló elfogadásával eredeti költségvetésünk módosítását indokolt végrehajtani. Ennek oka, a hitelfelvétel igénybevétele, valamint az állami támogatások, az átvett-átadott pénzeszközök, valamint a közhatalmi bevételek előirányzatához képest a teljesülések eltérést mutatnak. Így ezeket a jogcímeket szükséges előirányzat tekintetében módosítani.
Bevételek:
Önkormányzat:
Önkormányzat működési támogatása 13.993.580 Ft összegben szükséges előirányzatot módosítani. Ebből:
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 0 Ft-tal
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 0 Ft-tal
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. 1.423.876 Ft-tal
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 0 Ft-tal
Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatások 11.615.988 Ft-tal
Elszámolásból származó bevételek 953.716 Ft-tal.
Az előirányzatok módosítását a szociális ágazati pótlékhoz nyújtott támogatás, iparűzési adó kiegészítő támogatása és az 2021. év elszámolásából származó bevétel indokolja.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételek 1.992.884 Ft összegben szükséges előirányzatot módosítani.
Működési bevételek 5.495 Ft összegben szükséges előirányzatot módosítani.
Kamatbevételek 5.495 Ft-tal
Az előirányzatok módosítását a lekötött betét után járó kamat bevétele indokolja.
Belföldi finanszírozás bevételei 5.858.416 Ft összegben szükséges előirányzatot módosítani.
Lekötött bankbetétek 5.858.416 Ft-tal
Az előirányzatok módosítását a lekötött betét bevétele indokolja.
Önkormányzat bevételek előirányzatainak módosítása: 21.850.375 Ft.
Általános Művelődési Központ:
Bevételek tekintetében az eredeti előirányzathoz képest 3.653.003 Ft-tal törtét változás, amely az készlet értékesítés, ellátási díjak bevételei valamint egyéb működési célú támogatás (közfoglalkoztatás) bevétele indokolják.
Általános Művelődési Központ bevételek előirányzatainak módosítása: 3.653.003 Ft.
Közös Önkormányzati Hivatal:
Bevételek tekintetében az eredeti előirányzathoz képest 4.437.180 Ft-tal történt a változás: Ebből: a szolgáltatások ellenértékét 20.000 Ft-tal (Házasságkötési díj) valamint egyéb működési célú támogatások bevétel (ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ-VÁLASZTÁS ÉS ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS 2022.04.03., NÉPSZÁMLÁLÁS 4.417.180 Ft) összegével szükséges módosítani.
Közös Önkormányzati Hivatal bevételek előirányzatainak módosítása: 4.437.180 Ft.
Bevételek előirányzatainak módosítása összesen: 29.940.558 Ft.
Kiadások:
Önkormányzat:
Működési költségvetés kiadásai előirányzat módosítása 15.991.9591 Ft-t összességében indokolt, amely a személyi juttatások emelkedését, dologi kiadások és egyéb működési célú kiadások összegei indokolják.
Belföldi finanszírozás bevételei: Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése indokolja 22.053.693 Ft-összegen.
Önkormányzat kiadásainak előirányzatainak módosítása: 21.850.375 Ft.
Általános Művelődési Központ:
Működési költségvetés kiadásai között szereplő személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és a dologi kiadások előirányzat módosítása indokolt 3.596.003 Ft összegen az eredeti előirányzathoz képest.
Felhalmozási költségvetés kiadásainak előirányzatát 57.000 Ft összegben szükséges módosítani az eredeti előirányzathoz képest.
Általános Művelődési Központ kiadásainak előirányzatainak módosítása: 3.653.003 Ft.
Közös Önkormányzati Hivatal:
Működési költségvetés kiadásait a személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és dologi kiadások tekintetében szükséges növelni 4.437.180 Ft-tal az eredeti előirányzathoz képest.
Közös Önkormányzati Hivatal kiadásainak előirányzatainak módosítása: 4.437.180 Ft.
Kiadások előirányzatainak módosítása összesen: 29.940.558 Ft.