Mánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

Mánfa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III.07.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 13- 2023. 12. 14

Mánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

Mánfa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III.07.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.12.13.

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdésében, a Helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k./ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Mánfa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésről és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A község 2023. évi költségvetésének fő előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza az alábbi főösszegek mellett:)

„a) bevétel főösszege: 356.055.773 Ft;
b) kiadás főösszege: 356.055.773 Ft;”

(2) A Mánfa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésről és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A költségvetés működési bevételeit és kiadásait a 2. melléklet tartalmazza az alábbi főösszegek mellett:)

„a) bevétel főösszege: 171.878.354 Ft;
b) kiadás főösszege: 171.878.354 Ft;”

(3) A Mánfa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésről és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében előírt kiemelt előirányzatok az alábbiak:]

„a) személyi jellegű kiadások: 38.835.407 Ft;
b) munkaadókat terhelő járulékok: 4.366.920 Ft;
c) dologi jellegű kiadások: 50.891.427 Ft;”

(4) A Mánfa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésről és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében előírt kiemelt előirányzatok az alábbiak:]

„f) egyéb kiadások: 77.784.600 Ft;”

2. § A Mánfa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésről és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A költségvetés tartaléka 39.012.399 Ft, melyből:

a) működési általános tartalék: 31.723.158 Ft;

b) működési céltartalék 7.289.241 Ft.”

3. § (1) A Mánfa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésről és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Mánfa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésről és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Mánfa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésről és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Mánfa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésről és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Mánfa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésről és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Mánfa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésről és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Mánfa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésről és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Mánfa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésről és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Mánfa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésről és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Mánfa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésről és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Mánfa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésről és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Mánfa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésről és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 12/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 12/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 12/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 12/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 12/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 12/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 12/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 12/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 12/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 12/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 12/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 12/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez