Mánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díjáról szóló 4/2008. (II.27.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 04. 26

Mánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díjáról szóló 4/2008. (II.27.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

2023.04.26.

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény. 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 10. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díjáról szóló 4/2008. (II. 27.) önkormányzati rendelet.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.