Mánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 27.) önkormányzati rendelete

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2019. (X.22.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 01- 2023. 07. 02

Mánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 27.) önkormányzati rendelete

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2019. (X.22.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

2023.07.01.

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény. 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL című 8/2019 (X.22.) önkormányzati rendelet

a) 3. mellékletében foglalt táblázat „Védőnői ellátás” sora,

b) 3. mellékletében foglalt táblázat „Hulladékkezelési közszolgáltatás szervezése” sora és 34. sora a hulladék szelektív gyűjtésének szervezéséről.

2. § Ez a rendelet 2023. július 1-jén lép hatályba.