Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2018 (V.30.)

önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2018. 05. 31- 2022. 05. 30

Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2018 (V.30.)

önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetési zárszámadásáról

2018.05.31.

Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása

a) bevételeinek főösszegét 131 062 e Ft-ban,

b) kiadásainak főösszegét 122 238 e Ft-ban,

c) a pénzmaradvány összegét 8 824 e Ft-ban hagyja jóvá.

2. § (1) Az önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, valamint kötelező és önként vállalt feladatonként az 1.1., 1.2. és 1.3. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) Az önkormányzat működési bevételét és kiadását mérlegszerűen a 2.1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételét és kiadását mérlegszerűen a 2.2. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összes bevételét-kiadását létszám adatokkal a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda összes bevételét-kiadását létszám adatokkal a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő testület az önkormányzat 2017. évi zárszámadási pénzügyi mérlegét 2 éves bontásban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a 2017. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § (1) Az önkormányzat a 2017. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 10. és 11. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonmérleg főösszegét 274 273 eFt összegben hagyja jóvá.

7. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és felhasználását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § (1) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.28.) önkormányzati rendelete.