Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018 (III.29.)

önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről, a természetbeni juttatásokról szóló 12/2016.(VIII.22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2018. 04. 01- 2018. 04. 01

Porva Községi Önkormányzat Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:1.§ Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről, a természetbeni juttatásokról   szóló 12/2016.(VIII.22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésre kerül.2. § E rendelet 2018. április 1-jén lép hatályba, és 2018. április 2-án hatályát veszti

Veinperlné Kovács Andrea  sk.                                       Feketéné Esztergályos Hilda sk.

        polgármester                                                                          jegyző