Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018 (IV.19.)

önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2018. 04. 20- 2018. 04. 19


Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ (1) Hatályát veszti Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 2/2018.(I.9.) önkormányzati rendelete.

(2) Hatályát veszti Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 3/2018.(I.9.) önkormányzati rendelete.


2.§ A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. A rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Veinperlné Kovács Andrea sk.                                                   Feketéné Esztergályos Hilda sk.

            polgármester                                                                                jegyző