Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2018 (V.30.)

önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 05. 31- 2018. 05. 31

Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdés a)- c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


„a) az Önkormányzat 2017. évi összevont működési költségvetését

aa) 56 742  ezer forint működési költségvetési bevétellel, 

ab) 60 394 ezer forint működési költségvetési kiadással,

ac)   3 652  ezer forint működési  többlettel,

ad)        40  ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel,

ae) 39 197  ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és

af)  26 091  ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással 

      állapítja meg.

  

b) az Önkormányzat 2017. évi összevont felhalmozási költségvetését

ba) 58 151 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,

bb) 67 645 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,

bc)   9 494 ezer forint felhalmozási hiánnyal,

bd)  0 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel,

be)  0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és

bf)  0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően az önkormányzat összevont költségvetésének 2017. évi

ca) bevételi főösszegét 154 130 ezer forintban és

cb) kiadási  főösszegét 154 130  ezer forintban

az 1.1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.”


2. § (1) A Rendelet 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1.1. melléklete lép.

  1.  A Rendelet 1.2. melléklete helyébe e rendelet 1.2. melléklet
  2. A Rendelet 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép.
  3. A Rendelet 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép.
  4. A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.


3.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Veinperlné Kovács Andrea sk.     

Feketéné Esztergályos Hilda sk.

polgármester

                jegyzőKihirdetve: 2018. május 30-án.

           


Feketéné Esztergályos Hilda sk


jegyző