Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 01- 2023. 06. 01

Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról

2023.06.01.

Porva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. §2

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez3

2. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez4

3. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez5

4. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez6

5. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez7

6. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez8

7. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez9

8. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez10

9. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez11

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 4. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 5. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 6. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 7. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 8. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 9. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.