Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 31

Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.05.31.
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–3. §-hoz és az 1–9. melléklethez
Porva Község Önkormányzatának 2022. évi II. számú költségvetés módosítását a 1/2022.(II.24.) rendelet módosításával fogadta el a képviselő testület 390 719 390,- Ft bevételi-kiadási előirányzattal, amely a gazdálkodás során az alábbiak szerint módosul:
Bevételi előirányzatok változása:
- Intézményi működési bevétel - 32 631 Ft
- Közhatalmi bevételek + 1 505 335 Ft
- Működési támogatások-normatíva + 2 212 781 Ft
- Működési támogatások-egyéb + 287 550 Ft
- Működési célra átvett pénzeszközök + 200 000 Ft
- Saját felhalmozási bevételek + 7 608 966 Ft
- Felhalmozási támogatások - 7 514 872 Ft
Bevételi előirányzat módosítás összesen: + 4 267 129 Ft
Kiadási előirányzatok változása:
- Személyi jellegű kiadások + 2 735 113 Ft
- Dologi kiadások + 5 522 987 Ft
- Egyéb működési kiadások + 25 914 751 Ft
- Általános működési tartalék - 30 978 052 Ft
- Beruházások + 8 897 937 Ft
- Felújítások - 7 825 607 Ft
Kiadási előirányzat módosítása összesen: + 4 267 129 Ft
Fenti módosítások jóváhagyása után Porva Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetési bevételi-kiadási előirányzata 394 986 529 Ft-ra módosul.