Kemenessömjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019. (XI.22.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 26- 2021. 11. 26

Kemenessömjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019. (XI.22.) önkormányzati rendelete módosításáról

2021.11.26.

Kemenessömjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019. (XI.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2021. november 26-án lép hatályba, és 2021. november 27-én hatályát veszti.

1. melléklet

1. melléklet