Kemenessömjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 28

Kemenessömjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról

2022.05.28.

Kemenessömjén Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi költségvetési zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § (1) Kemenessömjén Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi bevételeinek teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg. Eredeti bevételi előirányzat 206.036.148,- Ft, módosított bevételi előirányzat 337.141.280,- Ft, teljesített bevétel 343.145.793,- Ft, 2021. évi pénzmaradvány 128.029.710,- Ft.

(2) A költségvetési bevételeket az 1. sz. melléklet, a finanszírozási bevételeket a 2. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi kiadásainak teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg. Eredeti kiadási előirányzat 206.036.148,- Ft, módosított kiadási előirányzat 337.141.280,- Ft, teljesített kiadás 215.471.557,- Ft.

(2) A költségvetési kiadásokat a 3. sz. melléklet, a finanszírozási kiadásokat a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § Az önkormányzat munkajogi létszám állományát az 5. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

4. § Az önkormányzat a 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 6. számú melléklet szerinti vagyonleltárnak megfelelően 756.805.534,- Ft-ban állapítja meg, a mérleg szerinti kimutatást a 7. számú melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 8. számú melléklet szerint fogadja el.

6. § Ez a rendelet 2022. május 28-án lép hatályba.