Kemenessömjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (XI. 9.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.23.) rendelete módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 11- 2022. 11. 11

Kemenessömjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (XI. 9.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.23.) rendelete módosításáról

2022.11.11.

Kemenessömjén Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2022.(II.23.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat a 2022. évi költségvetési kiadási főösszegét 178.478.286 forintban, ebből működési kiadás 54.086.531 forint, felhalmozási kiadás 123.578.192 forint, finanszírozási kiadás 813.563 forint, bevételi főösszegét 178.478.286 forintban, ebből működési bevétel 50.496.050 forint, felhalmozási bevétel 308.000 forint, finanszírozási bevétel 127.674.236 forint, állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2022. november 11-én lép hatályba, és 2022. november 12-én hatályát veszti.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

6. melléklet

7. melléklet

7. melléklet

8. melléklet

8. melléklet

9. melléklet

9. melléklet