Kemenessömjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (XI. 9.) önkormányzati rendelete

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019. (XI.22.) rendelete módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 12- 2022. 11. 11

Kemenessömjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (XI. 9.) önkormányzati rendelete

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019. (XI.22.) rendelete módosításáról

2022.11.12.

Kemenessömjén Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019. (XI.22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2022. november 11-én lép hatályba, és 2022. november 12-én hatályát veszti.

1. melléklet1

1

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.