Kemenessömjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 9.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2021. (VIII.25.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 12- 2022. 11. 11

Kemenessömjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 9.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2021. (VIII.25.) önkormányzati rendelete módosításáról

2022.11.12.

Kemenessömjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ban, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 92. § (1)-(2) bekezdésében, 115. § (3) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdésének g) és d) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (1) és (2) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében, 148. § (5) bekezdésében, 151. § (2f) és (4a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában szabályozott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §1

2. §2

3. §3

4. § Ez a rendelet 2022. november 11-én lép hatályba, és 2022. november 12-én hatályát veszti.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.