Kemenessömjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 24
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
Általános indokolás Kemenessömjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.23.) önkormányzati rendeletéhez
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. §-ában, valamint az e törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a polgármester az önkormányzat költségvetését a képviselő-testület elé terjeszti.
A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
Jelen előterjesztés tartalmazza az önkormányzat kormányzati funkció szerinti költségvetés tervezetét kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban, továbbá az Áht. szerinti kötelező kimutatásokat.
Az önkormányzat kiadási és bevételi főösszege 156.960.789 Ft, ebből működési kiadás 35.331.133 Ft, működési bevétel 28.978.553 Ft, felhalmozási kiadás 120 816 093 Ft, finanszírozási kiadás 813.563 Ft, felhalmozási bevétel 308.000 Ft, finanszírozási bevétel 127 674 236 Ft. Az önkormányzat 2022. évre hitel felvételét nem tervezi.
A költségvetés tervezése során a 2021. évi terv, illetve tényadatokat, valamint a Magyar Államkincstár által kiközölt előirányzat adatokat vettük alapul.