Sajóvelezd Község Képviselő-testülete 10/2020(X.28.) önkormányzati rendelet

a Sajóvelezd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10 /2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítására

Hatályos: 2020. 11. 01- 2020. 11. 01

Sajóvelezd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§


Sajóvelezd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 27.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép:„27.§


  1. A polgármester megbízását főállásban látja el.
  2. A polgármester munkarendje és ügyfélfogadási ideje a Közös Hivatal kirendeltsége munkarendjéhez igazodik.”E rendelet 2020. november 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.Pál Katalin

polgármester

Bányainé dr. Magicz Ildikó

jegyzőA rendelet kihirdetésének napja:

2020. október 28.Bányainé dr. Magicz Ildikó

jegyző