CAKÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014.(V.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A 2013. ÉVI PÉNZÜGYI TERV VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Hatályos: 2014. 05. 23 - 2022. 02. 28

CAKÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014.(V.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A 2013. ÉVI PÉNZÜGYI TERV VÉGREHAJTÁSÁRÓL

2014.05.23.

Cakóháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

12.573 e Ft

költségvetési bevétellel

10.094 e Ft

költségvetési kiadással

2.465 e Ft

helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) Az önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak, valamint a felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 5. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 6., 7., és 8. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2014. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § Ez a rendelet 2014. május 23-án lép hatályba.