Sajóvelezd Község Képviselő-testülete 3/2020(V.1.) önkormányzati rendelet

a Sajóvelezd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítására

Hatályos: 2020. 05. 01- 2020. 05. 01

Sajóvelezd Község Polgármesterének

3/2020.(IV.30.) önkormányzati rendelete

a Sajóvelezd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10 /2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítására

Sajóvelezd Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d./pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - Sajóvelezd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10 /2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítására (továbbiakban: R.) - a következőket rendeli el:

1.§


A R. 1.§ (1) bekezdésében a „székhely: 3656 Sajóvelezd Rákóczi F. u. 10.”  szövegrész helyébe a „székhely: 3656 Sajóvelezd Rákóczi út 10.” lép.

2.§


A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Pál Katalin

polgármester

Bányainé dr. Magicz Ildikó

jegyző
A rendelet kihirdetésének napja:

Sajóvelezd, 2020. április 30.                                 
Bányainé dr. Magicz Ildikó

jegyző

Mellékletek