Sajóvelezd Község Képviselő-testülete 8/2017(VIII.18.) önkormányzati rendelet

A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Hatályos: 2017. 08. 19

                         Sajóvelezd Község    Önkormányzata  Képviselő-testülete

                                      8/2017(VIII.18.) önkormányzati rendelete

          A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
Sajóvelezd Község   Önkormányzata  Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


  1. §


 Helyi népszavazást a település választópolgárai  20 %-ának megfelelő számú választópolgár kezdeményezhet.


  1. §


(1)     Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)     Hatályát veszti Sajóvelezd Község  Önkormányzata Képviselő-testületének  és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014 (X.21.)önkormányzati rendelete V.Fejezet 34.§-a. A VI.Fejezet 35.§ számozása 34.§ -ra  változik

Pál Katalin                                                          Schlögl Zoltánné

polgármester                                                              jegyző

 A rendelet 2017. augusztus 18.napján kihirdetésre került                                                                             Schlögl Zoltánné

                                                                                        jegyző                                 

        jegyző                  

Mellékletek