Sajóvelezd Község Polgármestere 5/2020(VI.11.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.28.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 06. 12- 2020. 06. 12

Sajóvelezd Község Önkormányzat Polgármestere az egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2019. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) a következőket rendeli el:

1

  1. A R. 2. § (1) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

A költségvetés bevételei és kiadásai

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetését:

336.555.996,-Ft

költségvetési bevétellel

336.555.996,-Ft

költségvetési kiadással


állapítom meg.

2. §

  1. Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását  önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozom meg.
  2. Az önkormányzat kötelező feladatai költségvetési bevételek és költségvetési kiadások mérlegszerinti bemutatását az 1.2 melléklet részletezi.
  3. A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.l. és 2.2. melléklet tartalmazza.
  4. Az  alaprendelet  6. melléklet helyébe a rendelet 3. melléklete kerül.
  5. Az alaprendelet  7. melléklet helyébe a rendelet 4. melléklete kerül.
  6. Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatait bemutató 9.1 -9.3.1 mellékletei helyébe a rendelet  a 5.1. - 5.3. mellékletei kerülnek.

3

Záró  rendelkezések

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Pál Katalin

polgármester

Bányainé dr. Magicz Ildikó

jegyzőA rendelet kihirdetésének napja:Sajóvelezd, 2020. június 11.Bányainé dr. Magicz Ildikó

jegyző