Sajóvelezd Község Képviselő-testülete 1/2021(I.28.) önkormányzati rendelet

a köztisztviselői illetményalap megállapításáról

Hatályos: 2021. 01. 29- 2021. 12. 30

Sajóvelezd Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1.§-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat és hatáskörét gyakorolva,  Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A rendelet hatálya a Serényfalvai Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.

2.§

Az illetményalap mértéke 2021. évben 46.380.-Ft.

3.§


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.


(2) Jelen rendelet 2021. december 31. napján hatályát veszti.Pál Katalin

Bányainé dr. Magicz Ildikó

polgármester

jegyzőA rendelet kihirdetve:

2021. január 28. napjánBányainé dr. Magicz Ildikó


jegyző