Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (I.16.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 11/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 17

Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2018. (I.16.) önkormányzati rendelete


a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 11/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításárólBükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1.§ A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 11/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet 20.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


20.§ (2) Hatályát veszti az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáról szóló 4/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet.  


2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

            Pataki Csaba                                                                       Dr. Szűcs-Tardi Beáta

            polgármester                                                                                    jegyző
Kihirdetési záradék:

A rendelet 2018. január 16. napján kihirdetésre került.


                                                                                                                                              Dr. Szűcs-Tardi Beáta

jegyző