CAKÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(III.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A KÓNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN FOGLALKOZTATOTT KÖZTISZTVISELŐK ILLETMÉNYKIEGÉSZÍTÉSÉRŐL

Hatályos: 2015. 03. 20 - 2017. 03. 14

Cakóháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234.§ (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.

1. §


(1) Cakóháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kónyi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére 2015. január 1-jétől illetménykiegészítést állapít meg.


(2) Az illetménykiegészítés mértéke a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők és a középiskolai végzettségű köztisztviselők esetében egységesen a köztisztviselő alapilletményének 10 %-a.

2. §


Ez a rendelet  2015. március 20-án lép hatályba.