Sajóvelezd Község Önkormányzat Polgármestere 6/2020(VI.11.) önkormányzati rendelet

Az önkormányzat 2019. évi költségvetése végrehajtásáról

Hatályos: 2020. 06. 12- 2020. 12. 30

Sajóvelezd Község Önkormányzat Polgármestere az egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f./ pontjában foglalt feladatkörében a 2019. gazdasági év zárszámadásáról az alábbiakat rendeli el.                      

1.§


  1. Az önkormányzat polgármestere a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást


319 858 696,-Ft

bevétellel

260 109 878,-Ft

kiadással


            hagyom jóvá.


2. Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten intézménnyel együtt az 1.1 - 1.4 mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadom el.


3. A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.1 és 2.2 mellékletek tartalmazzák.

2. §


  1. Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és 4. melléklet szerint hagyom jóvá.


2. Az önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósult projektek pénzügyi teljesítését az 5. melléklet tartalmazza.


3. Az önkormányzat, mint költségvetési szerv, valamint az önállóan működő költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, valamint létszámát a 6.1- 6.3.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyom jóvá.


4. A költségvetési szervek pénzmaradványa alakulását a 9. melléklet tartalmazza.


5.A 2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 8. melléklet tartalmazza


6. Az önkormányzat vagyoni helyzete bemutatását a 7.1-7.3. tájékoztató táblák tartalmazzák.

                                                                    

3. §


  1. A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2020. december 31. napján hatályát veszti.


2. Hatályát veszti a Sajóvelezd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelete.Pál Katalin

polgármester

Bányainé dr. Magicz Ildikó

jegyző
A rendelet kihirdetésének napja:

2020. június 11.
Bányainé dr. Magicz Ildikó

jegyző