Sajóvelezd Község Képviselő-testülete 2/2020(II.14.) önkormányzati rendelet

a köztisztviselői illetményalap megállapításáról

Hatályos: 2020. 02. 15- 2020. 12. 30

Sajóvelezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A rendelet hatálya a Serényfalvai Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.

2.§

Az illetményalap mértéke 2020. évben 46.380.-Ft.

3.§

  1. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.


  1. Jelen rendelet 2020. december 31. napján hatályát veszti.Pál Katalin

Bányainé dr. Magicz Ildikó

polgármester

jegyző


A rendelet kihirdetve:

2020. február 14. napján


Bányainé dr. Magicz Ildikó


jegyző


Mellékletek