Buj Község képviselő-testületének 3/2018 (II.19.) önkormányzati rendelete

a 13/2005. (X.18.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

Hatályos: 2018. 02. 20 - 2018. 02. 20

Buj Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Hatályát veszti Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének A közigazgatási hatósági ügyek elektronikus ügyintézésének bevezetéséről szóló 13/2005.(X.18.) önkormányzati rendelete.


2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. Barta Miklós Ferenc                                                                         Dr. Németh Károly

polgármester                                                                                                 jegyző