Buj Község képviselő-testületének 3/2019 (II.19.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezésről szóló 13/2001. (VI.26.) rendelet módosítása

Hatályos: 2019. 02. 20

Buj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli:


1.§ A rendelet 1.melléklete helyébe az alábbi melléklete lép.1. melléklet a temetőkről és a temetkezésről szóló 13/2001. (VI.26.) rendelethez1., Sírhelyek (önkormányzat bevétele)


  • Egyes sírhely díja 25 évre:                                                12700 forint

(Egy urnás vagy egy koporsós temetésre jogosít a megváltási időn belül)

  • Kettős sírhely díja 25 évre:                                                25400 forint

(Kettő urnás vagy kettő koporsós vagy egy urnás és egy koporsós temetésre jogosít a megváltási időn belül)

  • Sírbolt díja 65 évre (férőhelyek száma X):                       16500 forint
  • Sírbolt díja 100 évre (férőhelyek száma X):                     25400 forint
  • Urnafülke sírhely díja 25 évre:                                          38100 forint
  • Urnasírhely (parcella) díja 25 évre:                                  45000 forint
  • Meglévő sírhelybe urna elhelyezése:                               12700 forint/db2., Köztemetőben –a temetkezési szolgáltatók kivételével– vállalkozás-szerűen munkát végzők által fizetendő temető fenntartási hozzájárulás díja (üzemeltető bevétele)


Tevékenység

Temető fenntartási hozzájárulás (Forint)

Új síremlék felállítása

5000 + Áfa

Régi síremlék felállítása

4000 + Áfa

Sírbolt építése

15000 + Áfa

Urna sírkő felállítása

2000 + Áfa

Egyéb munka (tisztítás, vésés)

1500 + Áfa

Sírgondozás, sírigazítás darab/alkalom

300 + Áfa

Sírgondozás darab/ hónap

1000 + Áfa3., A temetői létesítmények igénybevételéért fizetendő díjak (a 3., pontban meghatározott díjak üzemeltető/ vállalkozó bevétele)


  • Hűtő használata 48 órán túl: 1000 forint/ minden megkezdett nap + Áfa

                       

  • Ravatalozó használati díj: 10000 forint + Áfa (mely tartalmazza a hűtő használatát 48 óráig)  • Az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj: 40000 Forint + Áfa (sírnyitás, hantolás, urnasírhely nyitás, halott kiadás, kellékkel történő halott átvétel, hulladék elszállítási díj, belső halott szállítás).


2.§.


(1) A rendelet 2019. február 20. napján lép hatályba.
Barta Miklós                                                                                     Dr. Németh Károly

Polgármester                                                                                                Jegyző
A rendeletet kihirdettem: 2019. február 19. napján.


Dr. Németh Károly

jegyző