Buj Község képviselő-testületének 8/2017 (VI.30.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról

Hatályos: 2017. 06. 30

Buj Község Önkormányzata Képviselő - testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, - a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:


1. Az adó mértéke

1. § (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,4%-a.


2. Záró rendelkezések2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.


 (2) Hatályát veszti

1.,Buj Község Önkormányzata Képviselő - testületének a helyi iparűzési adóról szóló             9/2005.(VI.07.). önkormányzati rendelete

2.,Buj Község Önkormányzata Képviselő – testülete a helyi iparűzési adóról szóló             9/2005.(05.09.) Kt. rendelet módosításáról szóló 19/2006.(XII.20.) Kt. rendelet

3., .,Buj Község Önkormányzata Képviselő – testülete a helyi iparűzési adóról szóló             9/2005.(05.09.) Kt. rendelet módosításáról szóló 13/2007.(XI.28.) Kt. rendelet

4.,Buj Község Önkormányzata Képviselő – testülete a helyi iparűzési adóról szóló             9/2005.(05.09.) Kt. rendelet módosításáról szóló 20/2008.(XI.19.) Kt. rendelet

5.,Buj Község Önkormányzata Képviselő – testülete a helyi iparűzési adóról szóló             9/2005.(05.09.) Kt. rendelet módosításáról szóló 10/2009.(XII.01.) Kt. rendelet
Barta Miklós Ferenc                                                                           Dr. Németh Károly

     polgármester                                                                                                   jegyzőA rendeletet kihirdetésének napja: 2017. június 30.
                                                                                                      Dr. Németh Károly

                                                                                                                   jegyző