Buj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020. (IV. 3.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2014. (III.14.) önkormányzati rendelete módosítása

Hatályos: 2020. 05. 01- 2021. 08. 16

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény 92. § (1) a) pontjában, valamint (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:


1. § Buj Község Önkormányzat Képviselő – testületének 3/2014. (III.14.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 1. melléklete helyébe a következő rendelkezés lép:
TISZABERCEL


I. Szociális étkeztetés
a) Kizárólag ebéd igénybevétele eseténÖnköltség/nap (Ft)

Intézményi térítési díj/ellátási nap (Ft)550

ebéd

házhoz szállítás


350

30


a) Háromszori étkezés igénybevétele eseténÖnköltség/nap (Ft)

Intézményi térítési díj/ellátási nap (Ft)550

étkezés

házhoz szállítás


500

30


II. Házi segítségnyújtás
Önköltség/óra (Ft)

Intézményi térítési díj 1 gondozási órára (Ft)1803

Személyi gondozás

Szociális segítés


200

200


II. Nappali ellátás
Önköltség/nap (Ft)

Intézményi térítési díj/ellátási nap (Ft)1577

20

2.§ (1) A rendelet 2020. május 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Buj Község képviselő-testületének 4/2018. (III.30.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2014. (III.14.) önkormányzati rendelete módosítása.
Buj, 2020. április 02.                                                                                                        Barta Miklós Ferenc                       

                                                                                                      polgármesterA rendelet kihirdetve: 2020. április 3-án. Dr. Németh Károly

            j e g y z ő