Buj Község képviselő-testületének 4/2015 (III.1.) önkormányzati rendelete

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2014. (III.14.) önkormányzati rendelete módosítása

Hatályos: 2015. 03. 10

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény 92. § (1) a) pontjában, valamint (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a társulásban részt vevő Balsa Község Önkormányzata, Tiszabercel Község Önkormányzata képviselő-testületeinek hozzájárulásával a következőket rendeli el:


1. § Buj Község Önkormányzat Képviselő – testületének 3/2014. (III.14.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 1. melléklete helyébe a következő rendelkezés lép:BUJ


I. Szociális étkeztetés

a) Kizárólag ebéd igénybevétele esetén


Önköltség/nap (Ft)Számított int. tér. díj/ellátási nap (Ft)Intézményi térítési díj/ellátási nap (Ft)
68668680.000 Ft alatt80.000 Ft felett
ebédkiszállításebédkiszállítás
3902042520
a) Háromszori étkezés igénybevétele esetén


Önköltség/nap (Ft)Számított int. tér. díj/ellátási nap (Ft)Intézményi térítési díj/ellátási nap (Ft)
1.0641.06480.000 Ft alatt80.000 Ft felett
étkezéskiszállításétkezéskiszállítás
7702080520
II. Házi segítségnyújtás

Önköltség/nap (Ft)Számított int. tér. díj/ellátási nap (Ft)Intézményi térítési díj 1 gondozási órára (Ft)
95095090
II. Nappali ellátás


Önköltség/nap (Ft)Számított int. tér. díj/ellátási nap (Ft)Intézményi térítési díj/ellátási nap (Ft)
2.3392.33920

BALSA
I. Szociális étkeztetés

Önköltség/nap (Ft)Számított int. tér. díj/ellátási nap (Ft)Intézményi térítési díj/ellátási nap (Ft)
622622ebédkiszállítás
31050
II. Házi segítségnyújtás

Önköltség/nap (Ft)Számított int. tér. díj/ellátási nap (Ft)Intézményi térítési díj 1 gondozási órára (Ft)
1.3101.310150
TISZABERCEL
I. Szociális étkeztetés

a) Kizárólag ebéd igénybevétele esetén


Önköltség/nap (Ft)Számított int. tér. díj/ellátási nap (Ft)Intézményi térítési díj/ellátási nap (Ft)
808808ebédkiszállítás
3500
a) Háromszori étkezés igénybevétele esetén


Önköltség/nap (Ft)Számított int. tér. díj/ellátási nap (Ft)Intézményi térítési díj/ellátási nap (Ft)
808808étkezéskiszállítás
5000
II. Házi segítségnyújtás

Önköltség/nap (Ft)Számított int. tér. díj/ellátási nap (Ft)Intézményi térítési díj 1 gondozási órára (Ft)
12071207280
II. Nappali ellátás


Önköltség/nap (Ft)Számított int. tér. díj/ellátási nap (Ft)Intézményi térítési díj/ellátási nap (Ft)
6516510
2.§ (1) A rendelet 2015. március 10. napján lép hatályba.Buj, 2015. február 26.      Barta Miklós Ferenc                                                        Dr. Németh Károly

             polgármester                                                                          jegyzőA rendelet kihirdetve: 2015. március 1-én.                                                                                                    Dr. Németh Károly

                                                                                                            j e g y z ő