Buj Község képviselő-testületének 8/2019 (XI.30.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló helyi rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 01

Buj Község Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ában és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: törvény) 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a törvény 44/C. § (2) bekezdésében és a 4. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 4/2014. (III. 14.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének kötelező közszolgáltatásáról az alábbi rendeli el:


1.§ A a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének kötelező közszolgáltatásáról szóló 4/2014. (III.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1.§-a mellékletére a következő rendelkezés lép:


„1. melléklet


  1. melléklet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 4/2014. (III.14.) önkormányzati rendelethez


helyi közszolgáltatás igénybevételének díja 1995. évi LVII. törvény 44/D. § (6) bekezdés alapján kéttényezős díjszámítás figyelembevételével kerül meghatározásra

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási díj a szennyvízelvezető művel ellátott területen, illetve egységnyi díja a szennyvízelvezető művel nem ellátott területen is:


  • tiszaberceli befogadás esetén: 4400 Ft+Áfa / m3


2.§. (1) Ez a rendelet 2019. december 1-jén lép hatályba.


Barta Miklós Ferenc                                                                         Dr. Németh Károly

polgármester                                                                                     jegyzőKihirdetési záradék: A rendelet kihirdetve: 2019. november 30-án


                                                                                                          Dr. Németh Károly

                                                                                                          jegyző