Buj Község képviselő-testületének 10/2017 (IX.4.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról

Hatályos: 2017. 09. 05

Buj Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,

az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (2) bekezdésében meghatározott alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. § Buj község közigazgatási területén háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői, iskola-egészségügyi tevékenységet ellátó egészségügyi szolgáltatás működik.


2. § (1) Buj Község Önkormányzata az egészségügyi alapellátási körzethez tartozó Buj község lakosságának egészségügyi alapellátását – területi ellátási kötelezettséggel – 1 háziorvosi és házi gyermekorvosi (vegyes praxis), körzetben biztosítja (Praxis Buj Kft.)


(2) Buj Község Önkormányzata fogorvosi körzetéhez tartozó alapfeladatait a Buj székhellyel működő Buj, Nagycserkesz településekre kiterjedő egészségügyi szolgáltatás keretében biztosítja. (G.L. Dentál Kft.)


(3)  Buj Község Önkormányzata egy területi védőnői körzetéhez tartozó alapfeladatait Buj településre kiterjedő egészségügyi szolgáltatás keretében biztosítja.


(4) Buj Község Önkormányzata iskola-egészségügyi körzetéhez tartozó alapfeladatait Buj településen működő köznevelési intézményekre kiterjedő egészségügyi szolgáltatás keretében biztosítja a DAH Kft. szerződéses formában.


(5) Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás Ibrány székhellyel, a MEDI AMB Kft-vel kötött szerződések útján működik a körzet településeinek közigazgatási területén.


3. § (1) Ez a rendelet 2017. szeptember 05. napján lép hatályba.


(2) Rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Buj Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2016. (IX.28.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításárólBarta Miklós Ferenc                                                                         Dr. Németh Károly

  polgármester                                                                                         jegyző    A rendeletet 2017. szeptember 04-én kihirdettem.


Dr. Németh Károly

jegyző