Buj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (X. 1.) önkormányzati rendelete

gyermekétkeztetési és egyéb étkeztetési térítési dijak megállapításáról

Hatályos: 2013. 10. 01- 2021. 08. 16

Szerkesztés...

Mellékletek