Buj Község képviselő-testületének 5/2017 (V.31.) önkormányzati rendelete

a magánszemélyek kommunális adójáról

Hatályos: 2017. 05. 31

Buj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ A Képviselő-testület a magánszemélyek kommunális adója esetén az adó éves mértékét adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 9000 Ft/év-ben állapítja meg.

2.§. (1) Mentes(ek) az adófizetési kötelezettség alól a lakással egy helyrajzi számon lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség(ek.)

(2)Mentes az adófizetési kötelezettség alól a külterületen lévő lakás és ehhez a lakáshoz tartozó valamennyi nem lakás céljára szolgáló helyiség.

(3)Mentes az adófizetési kötelezettség a belterületi beépítetlen terület (telek).

3.§ (1)Az egyedülálló 70.életévét betöltő nyugdíjast, az előirt adójának 50 %-os adókedvezménye illeti meg, ha a jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének háromszorosát.


4. § (1) Ez a rendelet 2017. május 31. napján 10 óra 30 perckor lép hatályba.

(2) Hatályát veszti:

 1. a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 18/2000. (XII.19.) önkormányzati rendelet,
 2. a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 18/2000. (XII.08.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 6/2001. (II.14.) önkormányzati rendelet,
 3. a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 18/2000. (XII.08.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 15/2001. (VIII.14.) önkormányzati rendelet,
 4. a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 18/2000. (XII.08.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 14/2002. (XII.13.) önkormányzati rendelet,
 5. a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 18/2000. (XII.08.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 12/2003. (XII.15.) önkormányzati rendelet,
 6. a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 18/2000. (XII.08.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 17/2004. (XII.14.) önkormányzati rendelet,
 7. a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 18/2000. (XII.08.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 17/2005. (XII.13.) önkormányzati rendelet,
 8. a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 18/2000. (XII.08.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 20/2006. (XII.20.) önkormányzati rendelet,
 9. a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 18/2000. (XII.08.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 5/2007. (III.28.) önkormányzati rendelet,
 10. a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 18/2000. (XII.08.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 14/2007. (XI.28.) önkormányzati rendelet,
 11. a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 18/2000. (XII.08.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 13/2010. (XII.15.) önkormányzati rendelet,
 12. a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 18/2000. (XII.08.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 16/2011. (XII.30.) önkormányzati rendelet,
 13. a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 18/2000. (XII.08.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 7/2013. (IV.1.) önkormányzati rendelet.Barta Miklós Ferenc                                                                          Dr. Németh Károly

polgármester                                                                                              jegyző

A rendelet kihirdetve: 2017. május 31. napján 10 óra 30 perckor                                                                                                       Dr. Németh Károly

                                                                                                                  Jegyző