Buj Község képviselő-testületének 3/2016 (II.16.) önkormányzati rendelete

Buj Község Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő – testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII.23.) Önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2016. 02. 17

Buj Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a képviselő –testület  Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII.23.) önkormányzati rendeletének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:


1.§ (1) Buj Község Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő – testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 5. melléklettel egészül ki:

5. melléklet

Kormányzati funkció száma             Megnevezése

_________________________________________________________________________

011130                                                            Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó

           és általános igazgatási tevékenysége

011220                                                            Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

013320                                                            Köztemető-fenntartás és - működtetés

013350                                                            az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással

            kapcsolatos feladatok

016080                                                            Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

041140                                                            Területfejlesztés igazgatása

041231                                                            Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232                                                            Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

041233                                                            Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

051040                                                            Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

062020                                                            Településfejlesztési projektek és támogatásuk

064010                                                            Közvilágítás

066020                                                            Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072112                                                            Háziorvosi ügyeleti ellátás

074031                                                            Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

074032                                                            Ifjúság-egészségügyi gondozás

082042                                                            Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082044                                                            Könyvtári szolgáltatások

082092                                                            Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális

            értékek gondozása

086020                                                            Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

086090                                                            Egyéb szabadidős szolgáltatás2. § (1) A rendelet 2016. február 17. napon lép hatályba.


 Buj, 2016. február 15.Barta Miklós Ferenc                                                                          Dr. Németh Károly

   polgármester                                                                                            jegyzőZáradék: A rendelet 2016. február 16-án kihirdetésre került.

          Dr. Németh Károly

                    jegyző