Buj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (I. 15.) önkormányzati rendelete

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2021. 01. 16- 2022. 11. 28

Buj Község Önkormányzatának polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva a következőket rendeli el:1. §


Hatályát veszti


1. Buj Község képviselő-testületének 7/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről2.§


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.                                                                                                          Barta Miklós Ferenc

                                                                                                          polgármester
Kihirdetve: 2021. január 15.

                                                                                                           Dr. Németh Károly

                                                                                                                       jegyző