Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016 (XII.16.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Hatályos: 2016. 12. 17

Diósberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya

1.§


A rendelet hatálya kiterjed Község közigazgatási területén a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, házi gyermekorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra.


Háziorvosi körzet

2.§


(1) Diósberény Község Önkormányzat teljes közigazgatási területe a Gyönki III. számú háziorvosi körzethez tartozik.

(2) A körzet székhelye külön megállapodás alapján: 7064 Gyönk, Ifjúság lakótelep 22.


Házi gyermekorvosi körzet

3.§


(1) Diósberény Község Önkormányzat teljes közigazgatási területe a Gyönki házi gyermekorvosi körzethez tartozik.

(2) A körzet székhelye külön megállapodás alapján: 7064 Gyönk, Petőfi utca 353.


Fogorvosi körzet és fogorvosi ügyeleti ellátás

4.§


(1) Diósberény Község Önkormányzat teljes közigazgatási területe a Gyönki fogorvosi körzethez tartozik.

(2) A körzet székhelye külön megállapodás alapján: 7064 Gyönk, Ady E. u. 64.Alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás

5.§


(1) A háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátásáról az önkormányzat az Emergency Service Kft.(székhelye: Budapest, 1555. Pf.16., ügyvezető: Rédei József) útján gondoskodik.

(2) Az ellátás székhelye: 7191 Hőgyész, Kossuth tér 6.


Védőnői körzet

6.§


(1) Diósberény Község Önkormányzat teljes közigazgatási területe a Gyönki I. számú védőnői körzethez tartozik.

(2) A körzet székhelye külön megállapodás alapján: 7064 Gyönk, Petőfi utca 353.


Iskola-egészségügyi ellátás körzete

7.§


Az iskola-egészségügyi ellátás keretében a nevelési intézmény az ellátását a Gyönki házi gyermekorvosi körzet gyermekorvosa és a Gyönki I. számú védőnői körzethez védőnője látja el.


Záró rendelkezések

8.§


(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a gyönki székhelyű háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetek működési területének megállapításáról szóló 8/2005. (VII.1.) számú önkormányzati rendelete.


   Tillmann András László                                                     Kis-Fehér Katalin

            polgármester                                                                         jegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2016. december 16.

                                                                                                  Kis-Fehér Katalin

                                                                                                           jegyző