Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014 (VIII.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról szóló 6/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 09. 01 - 2014. 09. 02

Diósberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja.
1. § A rendelet 3. §-a az alább rendelkezésekkel egészül ki:

(3) A képviselő testület a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 11. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat adósságának állományát a 12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület vagyonkimutatást a 13-13c. mellékleteknek megfelelően hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, a részesedések alakulását a 14. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
2. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.


                  Tillmann András László                                                       Budainé Vajk Ildikó            

                           polgármester                                                                         jegyző       

A rendelet kihirdetésének napja:

Diósberény, 2014. augusztus 31.                                                                                             Budainé Vajk Ildikó

                                                                                                         jegyző

Mellékletek