Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú igénybevételéről szóló 4/2014. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 02. 28 - 2015. 02. 28

Diósberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (5) bekezdésében és 37. § (4)-(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Diósberény Község Önkormányzati Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú igénybevételéről szóló 4/2014. (II. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2) A közterület filmforgatási célú igénybevételéért fizetendő díj:

a) forgatási helyszín esetében: 153 Ft/m2/nap,

b) technikai kiszolgálás esetében: 102 Ft/m2/nap,

c) stábparkolás esetében: 102 Ft/m2/nap.”


2. §


(1) Ezen a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ezen rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.


   Tillmann András László                                                      Kis-Fehér Katalin

             polgármester                                                                         jegyző

Kihirdetési záradék:


A rendelet kihirdetésének napja: 2015. február 27.                                                                                                  Kis-Fehér Katalin

                                                                                                            jegyző