Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017.(IX.20.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának meghatározásáról szóló 9/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 21 - 2017. 09. 21

Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének

11/2017. (VI.20.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának meghatározásáról szóló 9/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kup Község Önkormányzat Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


A rendelet 1.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:


Helyi népszavazást község választópolgárai legalább 25 %-ának megfelelő számú választópolgár kezdeményezhet.”


§.


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.2017. szeptember 4.
Hiér Judit                                                                                Bóka Istvánné

polgármester                                                                           jegyzőA rendelet kihirdetve:

2017. szeptember 20.Bóka Istvánné

jegyző