Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2017.(XII.20.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.20) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 21 - 2017. 12. 21

Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének

15/2017 (XII.20.)

Önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Kup Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1.§


  1. A Kr. 2.§. (1)  bekezdés a) pontjában meghatározott költségvetési bevétel összege 2.540.600 Ft összeggel nőtt, azaz 39.764.189 Ft összegre változott.


  1. A Kr.2.§. (1) bekezdés az ab) ponttal egészül ki az alábbiak szerint:


  • belföldi finanszírozás bevétele                237.542 Ft       + 171.115 Ft       409.057 Ft


      


      (3) A Kr. 2.§. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott költségvetési kiadás összege 2.369.085Ft

           összeggel nőtt, azaz58.951.915Ft összegre változott.


     (4) A Kr. 2.§. (1) bekezdés ba) pontjában meghatározott működési célú kiadás 2.847.260Ft összeggel

          nőtt, azaz 50.411.800 Ft összegre változott, az alábbiak szerint:

  • személyi juttatások                                    16.722.016 Ft     + 1.289.183  Ft      18.011.199 Ft
  • munkaadót terhelő járulékok                      3.502.384 Ft         + 178.664 Ft         3.681.048 Ft
  • dologi kiadások                                         22.285 040 Ft      + 1.379.413 Ft       23.664.453 Ft
  • önkorm.által nyújtott ellátások                   3.147.100  Ft          - 437.784 Ft        2.709.316 Ft
  • működésre átadott peszköz                       1.908.000  Ft          + 437.784 Ft        2.345.784 Ft

     (5) A Kr. 2.§ (1) bekezdés bb) pontjában meghatározott tartalék 478.175 Ft összeggel csökkent, azaz

           2.061.115 Ft összegre változott.
     (6) A Kr.2 § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése

  1. .515 Ft összeggel nőtt, azaz 1.462.032 Ft összegre változott.
      (7)   A rendelet 1.melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

             A rendelet 2.1 melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

             A rendelet 4.melléklete helyébe jelen rendelet 3.melléklete lép.

             A rendelet 5.melléklete helyébe jelen rendelet 4.melléklete lép.

             A rendelet 8.1 melléklete helyébe jelen rendelet 5.1 melléklete lép.

             A rendelet 8.2 melléklete helyébe jelen rendelet 5.2 melléklete lép.

            
2.§


E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kup, 2017. december 12.                             Hiér Judit                                                           Bóka Istvánné

                           polgármester                                                              jegyző

Kihirdetve: 2017. december 20.


                   Bóka Istvánné

                        jegyző

Mellékletek