Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019.(II.4.) önkormányzati rendelete

A téli rezsicsökkentésről

Hatályos: 2019. 02. 05

            K U P  KÖZSÉG  ÖNKORMÁNYZAT

               KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

                                         a téli rezsicsökkentésről szóló                                                                                           

             1/2019. (II.4.)  önkormányzati rendelete

                      

Kup  Község  Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról szóló 1602/2018. (XI. 27.) Korm. határozat (továbbiakban Korm. határozat) 4. pontjában biztosított felhatalmazás alapján a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások támogatása céljából a következőket rendeli el.

Általános rendelkezések

   1. A rendelet célja

                                                                                         

1. §

E rendelet célja, hogy meghatározza a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások részére a támogatás igénybevételének feltételeit.


2. A rendelet hatálya


                                                                         2. §                                                                               

(1) A rendelet hatálya kiterjed Kup község  közigazgatási területén lévő, a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartásokra, amelyek 2018. október 15. napjáig igénybejelentő nyilatkozatukat benyújtották a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatalhoz és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által végzett ellenőrzést követően jogosultak a támogatásra.

(2) Az igénybejelentés feltétele annak tudomásulvétele a bejelentő részéről, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi, hogy a bejelentő háztartása korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült.


3. A támogatás formája és biztosításának módja


3. §

(1) A támogatás az igénybejelentő nyilatkozaton megjelölt juttatási formában kerül biztosításra, egyszeri 12.000.-Ft összegnek megfelelően 2019. december 15. napjáig.


(2) A juttatás az Önkormányzat által kiválasztott vállalkozásoknál vehető igénybe.


(3) A 12.000.-Ft-os támogatás nem tartalmazza a szállítás és darabolás költségeit  Záró rendelkezések

                                                                      

                                                      4. §                                                            

(1) E rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet az Európai Unió joganyagával ellentétes szabályozást nem tartalmaz.

          

Kup  2019. január 31.
 Hiér Judit                                                              Kissné Szántó Mária

 polgármester                                                              jegyzőA rendelet kihirdetve


2019. február 4.


Kissné Szántó Mária

jegyző