Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017.(V.26.) önkormányzati rendelete

Kup Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2017. 05. 27


Kup Község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete Kup Község Önkormányzatának 2016. évi zárszámadásáról


Kup Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet rendeli el.


Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése

 1. §


Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi zárszámadását

a)   60.362.626 Ft eredeti bevételi és kiadási előirányzattal

b)  70.538.487 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal

c)  69.637.227 Ft bevételi előirányzat teljesítéssel és 48.987.469 Ft kiadási előirányzat teljesítéssel

d)  20.649.758 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.


2. §

(1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti részletezését és teljesülését, valamint finanszírozási bevételeinek és kiadásainak részletezését és teljesülését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 2.1 és a 2.2. melléklet mutatja be.

(3) A  beruházási célú kiadások részletezését a 3. melléklet szerint fogadja el.

(4) A felújítási célú kiadások részletezését a 4. melléklet mutatja be.

(5) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.


(6) A céljelleggel juttatott támogatásokat a 6. melléklet mutatja be.


(7) Az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatást (vagyonmérleget) a 7.1 és 7.2 melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.


3.§

(1) A költségvetési évben a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény  (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem vált szükségessé.


(2) A közfoglalkoztatottak teljesített létszámkeretét 1 főben határozza meg.


(3) Az önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással nem rendelkezik.


(4) Az önkormányzat 2016. évi működése során hitelfelvételre nem került sor.


4.§


(1) Az önkormányzat 2016. évi bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti részletezését és teljesülését, valamint finanszírozási bevételeinek és kiadásainak részletezését és teljesülését  a 8.1 melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.


(2) A Kupi Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda 2016. évi bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti részletezését és teljesülését, valamint finanszírozási bevételeinek és kiadásainak részletezését és  a 8.2 melléklet mutatja be.


(3)   A költségvetési mérlegét a 9. melléklet szerint fogadja el.

(4)   A maradvány kimutatást a 10. melléklet mutatja be.

(5)   Az eredmény kimutatást a 11. melléklet szerint fogadja el.5.§


        (1)  Az önkormányzat saját 2016. évi zárszámadását

a)       45.060.626 Ft eredeti bevételi és kiadási előirányzattal

b)56.074.868 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal

c) 55.163.208 Ft bevételi előirányzat teljesítéssel és 34.516.444 Ft kiadási előirányzat teljesítéssel hagyja jóvá.(2) A Kupi Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda 2016. évi zárszámadását

a)      15.302.000 Ft eredeti bevételi és kiadási előirányzattal

b)      14.523.619 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal

c)   14.474.019  Ft bevételi előirányzat teljesítéssel és 14.471.025 Ft kiadási előirányzat teljesítéssel hagyja jóvá.


(3)  A Kupi Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda 2016. évi bevételeinek és

kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti részletezését és teljesülését, valamint

finanszírozási bevételeinek és kiadásainak részletezését és teljesülését a 12.

melléklet mutatja be.


(4)  A Kupi Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda költségvetési mérlegét a 13.

melléklet, az eredmény kimutatását a 14. melléklet, a maradvány kimutatását

a 15. melléklet, a vagyonkimutatását (vagyonmérlegét) a 16.1 és 16.2

melléklet mutatja be.


(5)  A képviselő-testület a Kupi Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda 2016. évre teljesített létszámkeretét 4 főben hagyja jóvá.


Egyéb rendelkezések


6.§


      (1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


      (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.22.) számú rendelet, hatályát veszti.


Kup, 2017. május 23.

            Hiér Judit                                                                       Bóka Istvánné

         polgármester                                                                       jegyző
A rendelet kihirdetve:

2017. május 26.


Bóka Istvánné

jegyző
Mellékletek