Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019.(V.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 29 - 2019. 05. 29

Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2019 (V.28.)

Önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Kup Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1.§


  1. A Kr. 2.§. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott költségvetési bevétel összege 4.653.723 Ft összeggel nőtt, azaz 44.510.885 Ft összegre változott az alábbiak szerint:
  1. működési költségvetési bevétel 39.440.293 Ft + 3.354.306 Ft 42.794.599 Ft

ab) finanszírozási költségvetési bevétel 416.869 Ft + 1.299.417 Ft 1.716.286 Ft
(2) A Kr. 2.§. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott költségvetési kiadás összege 4.486.612 Ft

összeggel nőtt, azaz 65.885.050 Ft összegre változott.


(3) A Kr. 2.§. (1) bekezdés ba) pontjában meghatározott működési célú kiadás 418.917 Ft összeggel

csökkent, azaz 50.197.832 Ft összegre változott, az alábbiak szerint:

  • személyi juttatások 19.017.703 Ft + 239.292 Ft 19.256.995 Ft

  • munkaadót terhelő járulékok 3.452.904 Ft + 148.165 Ft 3.601.069 Ft

  • dologi kiadások 22.353.457 Ft + 69.051 Ft 22.422.508 Ft

  • önkorm.által nyújtott ellátások 2.263.950 Ft - 875.425 Ft 1.388.525 Ft

  • működésre átadott p.eszköz 3.528.735 Ft 0 Ft 3.528.735 Ft
4) A Kr.2.§(1) bekezdés bc)pontjában meghatározott felhalmozási költségvetési kiadás 2.765.955 Ft összeggel nőtt, azaz 12.612.940 Ft összegre változott.
(5) A Kr. 2.§ (1) bekezdés bd) pontjában meghatározott tartalék 2.139.574 Ft összeggel nőtt, azaz

3.074.278 Ft összegre változott.

(6) A Kr.2 § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése

167.111 Ft összeggel nőtt, azaz 1.691.162 Ft összegre változott.(7) A rendelet 1.melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

A rendelet 2.1 melléklete helyébe jelen rendelet 2.1 melléklete lép.

A rendelet 2.2 melléklete helyébe jelen rendelet 2.2 melléklete lép.

A rendelet 4.melléklete helyébe jelen rendelet 3.melléklete lép.

A rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

A rendelet 7.melléklete helyébe jelen rendelet 5.melléklete lép.

A rendelet 8.1 melléklete helyébe jelen rendelet 6.1 melléklete lép.

A rendelet 8.2 melléklete helyébe jelen rendelet 6.2 melléklete lép.2.§


E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
Kup, 2019. május 27.Hiér Judit Kissné Szántó Mária

polgármester jegyző


Kihirdetve: 2019. május 28.


Kissné Szántó Mária

jegyző

Mellékletek