Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019.(V.28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 29 - 2019. 05. 29

Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2019 (V.28.)

Önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.20.) önkormányzati rendeletének módosításárólKup Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.1.§


  1. A Kr. 2.§. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott költségvetési bevétel összege 80.787 Ft összeggel nőtt, azaz 38.369.321 Ft összegre változott az alábbiak szerint:  1. működési költségvetési bevétel 38.288.534 Ft + 80.787 Ft 38.369.321 Ft(2) A Kr. 2.§. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott költségvetési kiadás összege 565.593 Ft

összeggel nőtt, azaz 52.042.651 Ft összegre változott.(3) A Kr. 2.§. (1) bekezdés ba) pontjában meghatározott működési célú kiadás 373.643 Ft összeggel

csökkent, azaz 50.233.357 Ft összegre változott, az alábbiak szerint:

  • személyi juttatások 18.718.000 Ft + 15.900 Ft 18.733.900 Ft

  • munkaadót terhelő járulékok 3.543.000 Ft + 2.223 Ft 3.545.223 Ft

  • dologi kiadások 19.198.000 Ft - 391.766 Ft 18.806.234 Ft

  • önkorm.által nyújtott ellátások 2.593.000 Ft 0 Ft 2.593.000 Ft

  • működésre átadott p.eszköz 6.555.000 Ft 0 Ft 6.555.000 Ft(4) A Kr. 2.§ (1) bekezdés bb) pontjában meghatározott felhalmozási költségvetési kiadás 441.000 Ft összeggel nőtt, azaz 949.000 Ft összegre változott az alábbiak szerint:


- beruházások 0 Ft + 335.000 Ft 335.000 Ft

- felújítások 508.000 Ft + 106.000 Ft 614.000 Ft(5) A Kr. 2§ (1) bekezdés bc) pontjában meghatározott tartalék 528.236 Ft összeggel nőtt, azaz 860.294 Ft összegre változott az alábbiak szerint:


- tartalék 332.058 Ft + 528.236 Ft 860.294 Ft
(6) A Kr. 2.§ (1) bekezdés d) pontjában meghatározott költségvetési egyenlege 514.806 Ft összeggel nőtt, azaz 14.805.636 Ft összegre változott.(7) A Kr. 2.§ (1) bekezdés e) pontjában meghatározott előző évi pénzmaradvány 514.806 Ft összeggel nőtt, azaz 14.805.636 Ft összegre változott.
(8) A Kr. 2.§ (5) bekezdése az alábbiak szerint változik:


Intézményi térítési díjak 09.01-től


a) Óvoda: 676 Ft

melyből:

tízórai 114 Ft

ebéd 448 Ft

uzsonna 114 Ft(9) A rendelet 1.melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

A rendelet 2.1 melléklete helyébe jelen rendelet 2.1 melléklete lép.

A rendelet 2.2 melléklete helyébe jelen rendelet 2.2 melléklete lép.

A rendelet 4.melléklete helyébe jelen rendelet 3.melléklete lép.

A rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

A rendelet 7.melléklete helyébe jelen rendelet 5.melléklete lép.

A rendelet 8.1 melléklete helyébe jelen rendelet 6.1 melléklete lép.

A rendelet 8.2 melléklete helyébe jelen rendelet 6.2 melléklete lép.

A rendelet kiegészül jelen rendelet 7-es mellékletével.


2.§


(1) A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet 1.§ (8) bekezdése 2019.szeptember 1-én lép hatályba.


Kup, 2019.május 27.Hiér Judit Kissné Szántó Mária

polgármester jegyző


Kihirdetve: 2019.május 28.


Kissné Szántó Mária

jegyző

Mellékletek