Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020.(VI.15.) önkormányzati rendelete

Kup Község Önkormányzatának 2019. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2020. 06. 16


Kup Község Önkormányzat polgármesterének  5/2020. (VI.15.)  önkormányzati rendelete

Kup Község Önkormányzatának 2019. évi zárszámadásáról


Kup Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény  szerinti hatáskörben a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.11.) kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az arra kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2019. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet rendeli el.


Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése

 1. §


Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi zárszámadását

a)   66.622.344 Ft eredeti bevételi és kiadási előirányzattal

b)  73.774.328 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal

c)  70.671.455 Ft bevételi előirányzat teljesítéssel és 59.881.554 Ft kiadási előirányzat teljesítéssel

d)  10.789.901 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.


2. §

(1) Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti részletezését és teljesülését, valamint finanszírozási bevételeinek és kiadásainak részletezését és teljesülését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 2.1 és a 2.2. melléklet mutatja be.

(3) A  beruházási célú kiadások részletezését a 3. melléklet szerint fogadja el.

(4) A felújítási célú kiadások részletezését a 4. melléklet mutatja be.

(5) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.


(6) A céljelleggel juttatott támogatásokat a 6. melléklet mutatja be.


(7) Az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatást (vagyonmérleget) a 7.1 és 7.2 melléklet szerint fogadja el a polgármester.
3.§

(1) A költségvetési évben a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény  (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem vált szükségessé.


(2) A közfoglalkoztatottak teljesített létszámkeretét 1 főben határozza meg.


(3) Az önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással nem rendelkezik.


(4) Az önkormányzat 2019. évi működése során hitelfelvételre nem került sor.


4.§


a) Az önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak kiemelt             előirányzatonkénti részletezését és teljesülését, valamint finanszírozási bevételeinek és kiadásainak részletezését és teljesülését  a 8.1 melléklet szerint fogadja el a polgármester.


b) A Kupi Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda 2019. évi bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti részletezését és teljesülését, valamint finanszírozási bevételeinek és kiadásainak részletezését és  a 8.2 melléklet mutatja be.


c)   A költségvetési mérlegét a 9. melléklet szerint fogadja el.

d)   A maradvány kimutatást a 10. melléklet mutatja be.

e)   Az eredmény kimutatást a 11. melléklet szerint fogadja el.5.§

 Az önkormányzat saját 2019. évi zárszámadását

a)       51.755.344 Ft eredeti bevételi és kiadási előirányzattal

b)      57.465.426 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal

c)     55.495.121 Ft bevételi előirányzat teljesítéssel és 45.042.933 Ft kiadási előirányzat teljesítéssel hagyja jóvá.A Kupi Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda 2019. évi zárszámadását

a)      14.867.000 Ft eredeti bevételi és kiadási előirányzattal

b)      16.308.902 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal

c)   15.176.334  Ft bevételi előirányzat teljesítéssel és 14.838.621 Ft kiadási előirányzat teljesítéssel hagyja jóvá.

d)  A Kupi Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda 2019. évi bevételeinek és

kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti részletezését és teljesülését, valamint

finanszírozási bevételeinek és kiadásainak részletezését és teljesülését a 11. melléklet mutatja be.

e)  A Kupi Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda költségvetési mérlegét a 12. melléklet, az eredmény kimutatását a 13. melléklet, a maradvány kimutatását a 14 .melléklet, a vagyonkimutatását (vagyonmérlegét) a 15.1 és 15.2 melléklet mutatja be.

f)  A polgármester a Kupi Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda 2019. évre teljesített létszámkeretét 4 főben hagyja jóvá.


Egyéb rendelkezések


6.§


  1.  A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.20.) számú rendelet, hatályát veszti.


Kup, 2020 június 11..........................................................                             .....................................

           Varga Imre                                                         Kissné Szántó Mária

         polgármester                                                                 jegyzőA rendelet kihirdetve:

2020. június 15.Kissné Szántó Mária

jegyző

Mellékletek